Posts

Showing posts from August, 2020

80th Birthday Wishes in Malayalam

Image
80th Birthday Wishes in Malayalam Here we arrange some of best 80th Birthday wishes in Malayalam Language for Kerala People. താങ്കളെപ്പോലൊരു ഇൻസ്പയറിങ് പേഴ്സണാലിറ്റി എല്ലാ വിധ ആശംസകൾക്കും തികച്ചും യോഗ്യനാണ്.എല്ലാവിധമായ 80 -മാത്  പിറന്നാൾ ആശംസകളും. നാലാം തവണ 20  വയസായ താങ്കൾക്ക് എല്ലാ വിധ ജന്മദിനാശംസകളും.നല്ലൊരു 80ആം  പിറന്നാൾ ആശംസിക്കുന്നു. താങ്കൾക്ക് എത്ര വയസായോ അത്രമാത്രം വിലമതിക്കുന്ന വ്യക്തി കൂടിയാണ്.എല്ലാ വിധ മംഗളങ്ങളും ഇ എൺപതാം പിറന്നാളിൽ ആശംസിക്കുന്നു. എല്ലാ വിധ ഐശ്വര്യങ്ങളുടെയും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെയും നല്ല ഒരു 80 ആം പിറന്നാൾ നേരുന്നു. ഇ എൺപതാം പിറന്നാളിൽ നല്ല ഒരു നാളെയുടെ നല്ല ആശംസകൾ. Related Topics Quotes Malayalam

Microcontroller Based Automated Water Level Sensing and Controlling

Image
Theoretical In this paper we present the idea of water level checking and administration inside the setting of electrical conductivity of the water. All the more particularly, we examine the microcontroller based water level detecting and controlling in a wired and remote environment. Water Level administration approach would help in diminishing the home control utilization furthermore, and in addition water flood. Moreover, it can show the measure of water in the tank that can bolster Global Water sorts including cell data loggers, satellite information transmission frameworks for remote water observing framework. In addition, cell telephones with relative high calculation power and high caliber graphical UI got to be distinctly accessible as of late. From the clients viewpoint it is required to reuse such important asset in a versatile application. At last, we proposed a web and cell based observing administration convention would decide and detects water level internationa

Intelligent Fire Detection system

Image
Idea 1 Fire mischances can happen more in territories like houses, businesses, Movie theaters, shopping centers, doctor's facilities, and so on., which will prompt to more misfortune in life alongside properties. For the most part sitting tight for a fire motor to stifle fire, might be deferred which may expand the possibility of misfortune in life. There are such a variety of preventive instruments have been created to forestall/decrease the fire mischances to some degree. Yet, constantly programmed arrangement conveys more precision to shield lives from flame mishaps. In this venture, a programmed fire discovery and quench arrangement is actualized by utilizing Embedded frameworks and sensor innovation. This programmed arrangement will react in time, when fire is identified and will spare many lives by sprinkling the water on the fire. A smoke sensor is utilized to distinguish the fire happened in the room and it will close to the control circuit by means of electr

Tsunami early warning systems

Image
Abstract This venture shows a mechanized framework which is utilized for wave event recognition and gives a caution to the range in instant message shape. The venture will make a notice framework which will avert death toll and property. In this venture the event of Tsunami can be anticipated in remote way. In this manner early discovery of Tsunami allows us to take preventive measures so that death toll and property can be decreased. Microcontroller faculties the contribution from sensors and sends the notice to the beneficiary utilizing Zigbee module. The recipient end likewise comprises of a microcontroller associated with Zigbee. This microcontroller after getting cautioning message from the transmitter will communicate Tsunami alarm to the populace in harbor region by means of content notice utilizing GSM. Extend depiction This venture is outlined with Microcontroller, Sensors, GSM and ZIGBEE module. The venture has got transmitter area and recipient segment.

Chiri Malayalam Quotes

Image
Chiri Malayalam Quotes ചിരിക്കാൻ പഠിച്ചപ്പോൾ കരയാൻ മറന്നപോലെ കരയാൻ വന്നപ്പോൾ ചിരിക്കാനും മറന്നു. എനിക്ക് ചിരിക്കാൻ കഴിയുന്നിടത്തോളം കാലം എന്റെ പരാജയം നിങ്ങള്ക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ കഴിയില്ല. Chiri Malayalam Messages ചിരികൾ കൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്ന സൗഹൃദമാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടത്. Malayalam Chiri Quotes ചില ചിരികൾ അങ്ങിനെയാണ്.എല്ലാം മറന്നുള്ള ചിരി.കാരണം ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ പോലും മറന്നു പോകുന്ന ചിരികൾ. മനുഷ്യന്റെ ചതിയുടെ  മുഖ്യ  ആയുധം അവൻ്റെ കള്ള ചിരിതന്നെയാണ്.തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത ചിരി. Chiri Malayalam Quotes  നിങ്ങൾ ചുണ്ടിൽ ഒരു ആയുധം ഒളിപ്പിച്ചു നോക്കൂ.ശത്രുവിനെയും മിത്രമാക്കാം. ചിരിക്കുവാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളത് ഒരു കഴിവ് തന്നെയാണ്.പല ബന്ധങ്ങളുടെയും തുടക്കവും അവസാനവും മിക്കപ്പോഴും ഒരു ചിരി തന്നെയായാണ്. എത്ര ചിരികളാണ് മാസ്കിനുള്ളിൽ കുടിങ്ങി ശ്വാസം മുട്ടി മരിച്ചത്. Related Topics Quotes Malayalam

Malayalam Birthday Wishes for Sister

Image
Malayalam Birthday Wishes for Sister എന്റെ കുഞ്ഞു സഹോദരിക്ക്  ഒരുപാട് സ്നേഹത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ആയിരമായിരം ജന്മദിനാശംസകൾ. Birthday Wishes for Sister in Malayalam എനിക്ക് എല്ലാം നീ തന്നെയല്ലേ.ജന്മദിനാശംസകൾ  സഹോദരി. Birthday Wishes in Malayalam for Sister നീ ആഗ്രെഹിക്കുന്നതെല്ലാം നടത്തിത്തരുന്ന ഇ ചേട്ടൻ നിനക്കിപ്പോൾ എല്ലാ വിധ മംഗളങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഒരു ജന്മദിനം ആശംസിക്കുന്നു. Happy Birthday Wishes for Sister in Malayalam നീ അമൂല്യവും പകരം വക്കാൻ പറ്റാത്തവളും ആണ്.ജന്മദിനാശംസകൾ സഹോദരിക്കുട്ടി. Happy Birthday Wishes for Sister Malayalam എന്റെ എത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സ്നേഹത്തിന്റെയും ഉയർച്ചയുടെയും ഒരു നല്ല ജന്മദിനം ആശംസിക്കുന്നു. Birthday Wishes Quotes for Sister in Malayalam എന്റെ സഹോദരിക്ക് , എന്റെ കൂട്ടുകാരിക്ക് , എന്റെ സ്നേഹത്തിൽ പൊതിഞ്ഞ ജന്മദിനാശംസകൾ. Malayalam Birthday Wishes for Sister is so much precious at the day of Birthday.hope it will be helpful for all.

Nostalgia Quotes in Malayalam

Image
Nostalgia Quotes in Malayalam മാങ്ങാ എറിഞ്ഞിട്ടും, അത് ഉപ്പും കൂട്ടി കഴിച്ചും, മണ്ണിരകോർത്തു ചൂണ്ടയിട്ടും നടന്ന ഒരു കാലം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. Nostalgia Quotes Malayalam കാലിടറിയ ഒരു കാലം എനിക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു. സുലൈമാനി എനിക്ക് അന്നും എന്നും എന്നും ഒരു നൊസ്റ്റാൾജിക് വികാരമാണ്. Malayalam Quotes about Nostalgia ടൈംടേബിൾ നോക്കാനുള്ള മടി കാരണം എല്ലാ ബുക്കും ചുമന്നു സ്കൂളിൽ പോയ ഒരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു.സന്തോഷത്തിന്റെ കാലങ്ങൾ. Malayalam Nostalgic Status ഒരു കാലത്തു നമ്മൾ പോകാൻ മടിച്ച ഇടനാഴികൾ ഇന്ന് പോകാൻ കൊതിക്കുന്ന ഇടനാഴികളായി മാറി. Nostalgic Quotes about School Life in Malayalam ഒരുപാടു മോഹിച്ചു പോകുന്നു.തിരിച്ചു കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ ബാല്യകാലം. മഴയത്തു കടലാസ് തോണി ഇറക്കി കളിച്ച എന്റെ ബാല്യം.വെള്ളത്തിൽ ചോറ്റുപാത്രം ഓടിച്ച സ്കൂൾ കാലം. Nostalgia Quotes in Malayalam Words ഓടിട്ട ക്ലാസ്സ്‌റൂം, നല്ല മഴ, അവസാന പീരീഡ്, ക്ലാസ്സിൽ സർ ഇല്ല.എന്റമ്മോ അതിന്റെ ഫീൽ ഒന്നും ഒരു ഹൈടെക് ക്ലാസും നൽകില്ല.

ANESTHESIA CONTROL SYSTEM

Image
Theoretical In the healing centers, any significant operation is played out; the patient must be in anesthetizing condition. On the off chance that the operation goes on for quite a while, say for assume for 4 or 5 hours, anesthesia can't be give in a solitary stroke to the patient. Over dose may bring about a basic condition for the patient's towards passing. In the event that lower measure of anesthesia is to the patient, they may wake up at the center of the operation. Defeat this issue, the anesthetist directs couple of milliliters of anesthesia every hour to the patient in a specific era.  In the event that the anesthetist neglects to control the anesthesia to the patient at the specific time interim. Defeat this issues the outline of a programmed operation of an anesthesia machine in light of a chip is successful. In this framework a keypad is given along the Microprocessor and syringe imbuement pump. 

Rain Quotes in Malayalam

Image
Rain Quotes in Malayalam ഇത്രയധികം കരയാൻ ഇ മേഘങ്ങൾ ആരെയാണാവോ പ്രണയിച്ചത്. കൂടെ നീ വരൂവെങ്കിൽ കുടിയെടുക്കാതെ നനയാൻ ഒരു മഴ ഞാൻ കാത്തു വച്ചിട്ടുണ്ട്. Rain Quotes Malayalam മഴയെ അങ്ങനെ വെറുതെ വിടാൻ പറ്റില്ല .നനയനം. Malayalam Quotes about Rain ഞാൻ എന്നും പെയ്തു തീരാത്ത മഴയുടെ കാമുകൻ ആണ്. Rain Quotes Romantic in Malayalam മഴ.ആരൊക്കെ തടഞ്ഞു വെച്ചാലും അതിന്റെ സ്നേഹം ഭൂമി അറിയുക തന്നെ ചെയ്യും. Malayalam Quotes about Rain and Love കുറെ കടലാസ് തോണികൾ ഉണ്ട് എന്റെ ഉള്ളിൽ.മഴ നനയനം    .അവയെല്ലാം ഒന്ന് നനയട്ടെ. എനിക്കും നിനക്കും ഇടയിൽ ഇപ്പോഴും നിലക്കാത്ത മൗനമേഘങ്ങൾ പെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. Rain Love Quotes in Malayalam കാറ്റിനനുസരിച്ചു കുടയും ചെരിച്ചു  ചെറു മഴയത്തു.എന്താ ഒരു ഫീൽ. Related Topics Quotes Malayalam

Che Guevara Quotes in Malayalam

Image
Che Guevara Quotes in Malayalam കൊല്ലാം പക്ഷെ തോൽപ്പിക്കാനാവില്ല. അടിമയായി ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം പൊരുതി മരിക്കുന്നതാണ്. Che Guevara Malayalam Quotes പാകമാകുമ്പോൾ താനെ താഴെ വീഴുന്ന ആപ്പിളല്ല വിപ്ലവം അത് പറിച്ചെടുക്കുക തന്നെ വേണം. മുട്ടുകുത്തി യാചിക്കുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലതു നിവർന്നു നിന്ന് മരിക്കുന്നതാണ്. Che Guevara Malayalam Quotes പരാജയപ്പെട്ടവന്റെ ഒരു ചിരി മതി ജയിച്ച എന്ന് കരുതുന്നവന്റെ  എല്ലാ ആത്മവിശ്വാസവും  ഇല്ലാതാക്കാൻ.  Che Quotes in Malayalam ഒന്നുമില്ലാത്തവന്റെ പ്രണയമാണ് വിപ്ലവം. Che Guevara Quotes in Malayalam ഞങ്ങളുടെ ത്യാഗം ഞങ്ങളുടെ പൂർണ അറിവോടെയാണ്.ഞങ്ങൾ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്ന സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനുള്ള വിലയാണത്. Hope it helpful for all those who need Che Guevara Quotes in Malayalam Wordings. Related Topics Quotes Malayalam

Verukal Quotes

Image
Verukal Quotes കൂടെ നീയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മെഴുകുതിരിപോലെ ഉരുകിത്തീരും എന്ന് നീ കരുതേണ്ട. Verukal Malayalam Love Quotes ഞാൻ നിന്നെ എത്രെമാത്രം സ്നേഹിച്ചിരുന്നോ  അത്രമാത്രം ഞാൻ ഇന്നു വെറുക്കുന്നു. ഒരു ജീവിതം വെറുതെ കളയാൻ മാത്രം വിഡ്ഢിയല്ല ഞാൻ.ഇപ്പോൾ ഞാൻ നിന്നെ വെറുക്കുന്നു പക്ഷെ സ്നേഹത്തിനു കുറവില്ല. Verukal Malayalam Love Quotes New പിണഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വേരുകൾക്കിടയിലും പിണങ്ങി നിൽക്കുന്നവയുണ്ട് എന്ന് നീ മനസിലാക്കണം. നിന്റെ അഭാവത്തിൽ  വീണ്ടും ഒരു കടൽ എന്റെ കണ്ണിൽ വീണ്ടും ഒഴുകുന്നു. നമ്മൾ രണ്ടും വ്യത്യസ്തരാണെന്നറിഞ്ഞിട്ടും ഞാൻ നിന്റെ മൗനത്തെ ഗാഢമായി ആസ്വദിക്കുന്നു. Verukal Quotes New ഇ ഭൂമിയിൽ രണ്ടു രീതിയിലുമുള്ള വസന്തമേ ഉള്ളു.അത് നിനക്ക് മുൻപും ശേഷവും ആണ്. കരയാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ.പക്ഷെ മനസറിഞ്ഞു ചിരിച്ച കാലം മറന്നു. ഇനി നമുക്ക് അപരിചിതരെ പോലെ കഴിയാം ഒരുപാടു വിഷമത്തോടെ. Verukal Quotes New Love ഇനി ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് നിനക്ക് തോന്നിയാൽ മനസിലാക്കുക ഞാൻ നീ ആയെന്നു. വെറുപ്പ് ഒരു വികാ